Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Najnowsze aktualności

Nabór na stanowisko urzędnicze

27 listopada 2020

                                                                                                                  Izabelin 27.11.2020r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze w  GOPS.

 1. Stanowisko pracy:

 Specjalista do spraw funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • co najmniej 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe administracyjne,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, programy do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych

 

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

13 marca 2020

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W IZABELINIE

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko,

został wybrany/a Pan/Pani

 

MARTYNA KURZYŃSKA

zamieszkały/a w Warszawie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

 Kandydatka spełniła wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędne kwalifikacje do pracy na w/w stanowisku. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka w sposób wyczerpujący i rzeczowy udzieliła odpowiedzi na zadawane pytania.  W opinii członków komisji powyższy wybór daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

 

 

Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

INFRACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIENNEGO DOMU SENIOR + W IZABELINIE

12 marca 2020

Załącznik Nr 3

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Kierownik Dziennego Domu Senior+

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko,

został wybrany/a Pan/Pani

 

EWA PRZYBYSZ

zamieszkały/a w Izabelinie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada cechy charakteru niezbędne do pracy z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi. W wieloletniej pracy w pomocy społecznej wykazała się empatią, cierpliwością i właściwym podejściem do podopiecznych. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka w sposób wyczerpujący i rzeczowy udzieliła odpowiedzi na zadawane pytania. Ponadto wykazała się wiedzą na temat problematyki senioralnej i programu Senior+, a także przedstawiła własną wizję na prowadzenie i rozwój placówki. W opinii członków komisji doświadczenie zawodowe oraz wiedza specjalistyczna Pani Ewy Przybysz daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

 

12.03.2020 Robert Marczak

 

Czytaj więcej o: INFRACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIENNEGO DOMU SENIOR + W IZABELINIE