Jesteś tutaj: Start

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /template_s13_2/topAdv.php on line 3

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Najnowsze aktualności

INFRACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIENNEGO DOMU SENIOR + W IZABELINIE

12 marca 2020

Załącznik Nr 3

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Kierownik Dziennego Domu Senior+

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko,

został wybrany/a Pan/Pani

 

EWA PRZYBYSZ

zamieszkały/a w Izabelinie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada cechy charakteru niezbędne do pracy z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi. W wieloletniej pracy w pomocy społecznej wykazała się empatią, cierpliwością i właściwym podejściem do podopiecznych. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka w sposób wyczerpujący i rzeczowy udzieliła odpowiedzi na zadawane pytania. Ponadto wykazała się wiedzą na temat problematyki senioralnej i programu Senior+, a także przedstawiła własną wizję na prowadzenie i rozwój placówki. W opinii członków komisji doświadczenie zawodowe oraz wiedza specjalistyczna Pani Ewy Przybysz daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

 

12.03.2020 Robert Marczak

 

Czytaj więcej o: INFRACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIENNEGO DOMU SENIOR + W IZABELINIE

Konkurs na stanowisko kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie

31 stycznia 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie.

 

Kierownik DDS+ bezpośrednio podlegać będzie kierownikowi GOPS w Izabelinie.

 

Robert Marczak
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie