Biuletyn Informacji Publicznej GOPS Izabelin

Nabór na stanowisko Specjalista ds. świadczeń rodzinnych

16 marca 2022

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty do spraw świadczeń rodzinnych.

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1 etat) – 40 godzin tygodniowo
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce pracy: Gmina Izabelin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zatrudnienie od 1 kwietnia  2022 r.

WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie:

  1. średnie i 3 letni staż pracy

lub

  1. wyższe i 2 letni staż pracy

 

Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu:

WYMAGANIA DODATKOWE:

 ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3-go Maja 42 (na drugim piętrze budynku, pok. 205) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie”, lub za pośrednictwem poczty na podany adres Ośrodka, w terminie do dnia 28.03.2022  r. do godziny 12:00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

Izabelin, 16.03.2022 r.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie
Ewa Przybysz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-16
Data publikacji:2022-03-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:238