Biuletyn Informacji Publicznej GOPS Izabelin


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /template_s13_2/topAdv.php on line 3

Strona główna

Witamy na naszej stronie

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Najnowsze aktualności

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Izabelin.

10 lutego 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie

zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Izabelin.

 Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 r. z późn.zm.), jak również wewnętrznych zasad wynikających z Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 00 złotych netto, - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie zwraca się  z zapytaniem ofertowym o cenę usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Izabelin.

Czytaj więcej o: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Izabelin.

Nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior +

1 lutego 2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w

Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika

Dziennego Domu Senior + w Izabelinie.

Kierownik DDS+ bezpośrednio podlegać będzie kierownikowi GOPS w Izabelinie.

 

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior +

Nabór na stanowisko Opiekun/ka osoby starszej

29 stycznia 2021

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie

Ogłasza nabór

Na stanowisko:

Opiekun/ka osoby starszej

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko Opiekun/ka osoby starszej